MENU
Aula_close Layer 1

Indskrivning

Indskrivning

Nyt: Pga. det aflyste indskrivningsmøde 4.11, kan I nu tilgå en introvideo fra skoleleder Christian Bruun-Andersen på følgende link:

Intromøde - video

Hvis der skulle være nogle spørgsmål så skriv til mail: kg.uk@taarnby.dk , og tilføj Indskrivning i emnefeltet.

Familier til børn, der er født i 2015 eller som fik skoleudsættelse sidste år skal skoleindskrive deres barn digitalt.

Indskrivningen foregår fra den 2. november 2020 til og med den 13. november 2020 ved brug af Nem-ID.

Søger I om plads til jeres barn på en anden skole end distriktsskolen, på privatskole eller skoleudsættelse, skal I oplyse herom ved skoleindskrivningen. Ved ønske om skoleudsættelse skal der også udfyldes et skema, som udleveres i børnehaven.

I indskriver barnet via følgende link: 
https://www.taarnby.dk/borger/undervisning-og-skoler/skolevaesenet/indskrivning-til-0-klasse