MENU
Aula_close Layer 1

SFO Valhalla og Frøen

SFO’erne i KAG kendetegnes ved

Frøen

Frøen er KAG’s SFO-tilbud for 0. - 1. klasser

På Frøen er det vigtigt at børnene møder omsorg, nærvær og genkendelighed fra start. Ud fra disse overordnede punkter kan børnene få en god start på SFO-livet og udvikle sig videre herfra.

Frøen går op i at overgangen fra daginstitution til SFO er tryg og rar.

Frøen tilbyder en blandet del af aktiviteter for at ramme så bredt som muligt. Aktiviteterne skal være medskabende til at styrke de sociale relationer, som er en vigtig forudsætning for en god hverdag i både skole- og fritidstilbud.

Herudover har Frøen fokus på at børnene udvikler en selvstændighed, og bliver robuste til at klare sig videre i livet, bl.a. ved overgangen til Valhalla.

 

Valhalla

Valhalla er KAG’s SFO-tilbud for 2. - 3. klasser

På Valhalla fortsætter vi de vigtige grundelementer som er skabt på Frøen; omsorg, nærvær og genkendelighed. Herudover sikre vi en god overgang fra Frøen ved en tydelig og grundig overlevering mellem personalet. På Valhalla møder børnene en højere grad af frihed under ansvar, samt medbestemmelse på deres fritidsliv i SFO-regi.

Valhalla går op i at lave spændende og sjove aktiviteter, med fokus på socialinteraktion, udfoldelse og udvikling - så børnene til vælger fritidslivet. Ydermere tages der på musikfestival, der laves overnatninger og andre større projekter.

Herudover føler SFO Valhalla et ansvar for at gøre børnene parat til klub- og ungdomslivet via en grundig overlevering til Klub Valhalla.

 

Asgård

Asgård er KAGs specialordning for 0. - 5. klasser (visitation kræves)

Asgård sikre en god overgang fra børnehaverne via en grundig overlevering med udgangspunkt i det enkelte barn, og med det enkelte barns udfordringer for øje. Asgård er en afdeling med tydelig struktur og tydelige rammer, for at sikre god trivsel og genkendelighed bedst muligt. I Asgård er normeringen højere end i almen-regi, for at kunne støtte og vejlede børnene bedst muligt igennem hverdagen. I Asgård er fokus på at alle har ret til deres forskellighed, og der lægges vægt på børnenes kompetencer og kvaliteter, frem for de begrænsninger som deres udfordringer kan føre med sig.

For at skabe optimale muligheder for udvikling og læringsmiljøer hos det enkelte barn, samles børnene ofte i mindre grupper når der er ture ud af huset, overnatninger eller andre aktiviteter.

Overgangen fra Asgård til klub-regi sikres ved en tydelig og grundig overlevering.

 

Fælles kendetegn for SFO-tilbud i KAG

  • Særligt fokus på den ”gode” overgang
  • Sociale arrangementer og traditioner
  • Kendskab og brug af nærmiljøet
  • Tæt forældresamarbejde
  • Fælles morgenåbning
  • Koloni tilbud
  • Engagerede voksne
  • Høj faglighed

 

Skolesamarbejde

Vi lægger vægt på den røde tråd mellem skole og SFO, bl.a. ved at det pædagogiske personale er en del af børnenes skoledag i klasserne. Dette giver en indsigt for personalet, i barnets hele dag.

Det pædagogiske personale har en ligeværdig funktion med lærerene for at udvikle børnene både fagfagligt og socialfagligt i løbet af skoledagen. Det pædagogiske personale har et særligt fokus på klassetrivsel, socialtræning og relations dannelse.

Herudover understøtter det pædagogiske personale den fagfaglige undervisning.

Det pædagogiske personale er en del af teammøder på skolen omkring de årgange de har kontakt med. Herudover har det pædagogiske personale ansvaret for den Understøttende undervisning (UUV)

Det tilstræbes at der altid er pædagogisk personale med til skole-hjemsamtaler.

 

Forældresamarbejde

SFO’erne lægger vægt på et stærkt forældresamarbejde via en tæt og ærlig kommunikation og dialog. Vi vægter den daglige kontakt højt, både via skrevne beskeder, men også via den direkte kontakt når forældre henter og bringer. SFO’erne giver mulighed for både spontane og aftalte samtaler.

Ydermere vil vi gerne have forældre og evt. bedsteforældre, til at være aktivt deltagende og involveret i børnenes SFO-liv, hvilket bl.a. kan ske ved at bakke op om, og deltage i div. sociale arrangementer.