MENU
Aula_close Layer 1

Skolens målsætning

Med en hverdag præget af tryghed og livsglæde skal elever, medarbejdere og forældre i samarbejde skabe et godt arbejds- og værested. Vi lægger vægt på:

• at undervisningen foregår med et højt fagligt sigte.

• at de sociale kompetencer styrkes.

• at indflydelse og ansvarlighed blandt skolens interessegrupper styrkes.

• at der skabes gode fysiske rammer