MENU
Aula_close Layer 1

Brugerundersøgelse 2019

Kære forældre

Resultaterne for brugerundersøgelsen for skole, SFO og klub ligger nu klar.

Tårnby Kommune har for første gang undersøgt forældrenes tilfredshed med deres børns skole, SFO eller klubtilbud for 4.- 6. klasse.

I forældre er en vigtig del af samarbejdet omkring børnenes læring og trivsel. Derfor er vi også rigtig glade for, at mange af jer har valgt at deltage i undersøgelsen. Her på skolen var svarprocenten 52%

De mange besvarelser giver et godt grundlag for at arbejde videre med kvalitetsudviklingen af vores skole, SFO og klub.

Undersøgelsen viser, at vi på mange områder er godt på vej, men at der naturligvis også er plads til forbedringer. Da det er vores klare ambition at have en høj forældretilfredshed, vil der i den kommende tid, i samarbejde med skolebestyrelsen, blive arbejdet med at udarbejde lokale handleplaner, der fokuserer på de områder, som kræver en særlig opmærksomhed.

Vi skal samtidig gøre opmærksom på at papirer vedrørende mobbepolitik, værdiggrundlag og principper ligger under fanebladet "Vores Skole".

Venlig hilsen

Ledelserne på skole, SFO og klub